جزیره لاوان

عکس از : Ali Mohammadi

گذر عمر در سکوی نفتی

عکس از : Ali Mohammadi

خشکسالی در سیرجان کرمان

عکس از : Abolfazl Nesaei

بم بعد از 13 سال

عکس از : Abolfazl Nesaei

محله امامزاده صالح

عکس از : Ali Mohammadi

معلولان آسایشگاه کهریزک

عکس از : Abolfazl Nesaei