خرید شب یلدا در دهه هفتاد

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

زیارتگاه سخی در کابل

عکس از : Ali reza sotakbar

نیروگاه گلستان

عکس از : Mohammad Ataei

خرید نوروزی در دهه 70

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

رنگ آمیزی لکه‌های فقر

عکس از : Abolfazl Nesaei

اُرف کودکان

عکس از : Somayeh Farzi

گورستان ماشین‌ها

عکس از : Amir Rajabi