printlogo
جا مانده یک زندگی
جا مانده یک زندگی
شناسه خبر : 81555 تاریخ : 1398/3/27 16:44

IIPA /در  نقاطی از استان خوزستان مکان های است که بعضی از انسان ها  در انجا زندگی خود را  را با تمام پستی بلندی هاش را به پایان رساندند. در این مجموعه سعی شده نقاطی که بعضی از افراد به خود اسیب زدند و خود کشی کردند به نمایش گذاشته شود.

لینک خبر : http://www.iipa.ir/News/81555.html