اصغر آزاددل دریافت تمام تصاویر

آژانس عکس ایران :
هواداران پرسپولیس و استقلال تهران در انتظار یکصد و دومین بازی تیم های محبوب خود هستند، پیش از این نیز این دو تیم در مجموع این مسابقات و در پایان وقت قانونی و بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتی، پرسپولیسی‌ها توانسته‌اند ۲۷ برد کسب کنند و در مقابل ۲۶ پیروزی سهم استقلالی‌ها بوده است. ۴۸ دیدار هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.عکس تیمی این دو تیم که در بازی های فوتبال لیگ آزادگان سال ۷۳ در بازی های جدا گانه به ثبت رسیده است .زمانی که مجتبی محرمی ،فرشاد پیوس ،علی دایی، افشین پیروانی ، احمد رضا عابدزاده ، حسین عبدی ،رضا شاهرودی برای پرسپولیس و جواد زرینچه ،امیر قلعه نوعی ،صادق ورمزیار مهدی پاشازاده ،ادموند اختر برای استقلال در آن سال بازی می کردند. عکس:اصغر آزاددل - آرشیو عکس روزنامه ایران

تیم های پرسپولیس و استقلال در سال ۱۳۷۳
اصغر آزاددل

آژانس عکس ایران :
هواداران پرسپولیس و استقلال تهران در انتظار یکصد و دومین بازی تیم های محبوب خود هستند، پیش از این نیز این دو تیم در مجموع این مسابقات و در پایان وقت قانونی و بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتی، پرسپولیسی‌ها توانسته‌اند ۲۷ برد کسب کنند و در مقابل ۲۶ پیروزی سهم استقلالی‌ها بوده است. ۴۸ دیدار هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.عکس تیمی این دو تیم که در بازی های فوتبال لیگ آزادگان سال ۷۳ در بازی های جدا گانه به ثبت رسیده است .زمانی که مجتبی محرمی ،فرشاد پیوس ،علی دایی، افشین پیروانی ، احمد رضا عابدزاده ، حسین عبدی ،رضا شاهرودی برای پرسپولیس و جواد زرینچه ،امیر قلعه نوعی ،صادق ورمزیار مهدی پاشازاده ،ادموند اختر برای استقلال در آن سال بازی می کردند. عکس:اصغر آزاددل - آرشیو عکس روزنامه ایران

تیم های پرسپولیس و استقلال در سال ۱۳۷۳
اصغر آزاددل

آژانس عکس ایران :
هواداران پرسپولیس و استقلال تهران در انتظار یکصد و دومین بازی تیم های محبوب خود هستند، پیش از این نیز این دو تیم در مجموع این مسابقات و در پایان وقت قانونی و بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتی، پرسپولیسی‌ها توانسته‌اند ۲۷ برد کسب کنند و در مقابل ۲۶ پیروزی سهم استقلالی‌ها بوده است. ۴۸ دیدار هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.عکس تیمی این دو تیم که در بازی های فوتبال لیگ آزادگان سال ۷۳ در بازی های جدا گانه به ثبت رسیده است .زمانی که مجتبی محرمی ،فرشاد پیوس ،علی دایی، افشین پیروانی ، احمد رضا عابدزاده ، حسین عبدی ،رضا شاهرودی برای پرسپولیس و جواد زرینچه ،امیر قلعه نوعی ،صادق ورمزیار مهدی پاشازاده ،ادموند اختر برای استقلال در آن سال بازی می کردند. عکس:اصغر آزاددل - آرشیو عکس روزنامه ایران

تیم های پرسپولیس و استقلال در سال ۱۳۷۳
اصغر آزاددل

آژانس عکس ایران :
هواداران پرسپولیس و استقلال تهران در انتظار یکصد و دومین بازی تیم های محبوب خود هستند، پیش از این نیز این دو تیم در مجموع این مسابقات و در پایان وقت قانونی و بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتی، پرسپولیسی‌ها توانسته‌اند ۲۷ برد کسب کنند و در مقابل ۲۶ پیروزی سهم استقلالی‌ها بوده است. ۴۸ دیدار هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.عکس تیمی این دو تیم که در بازی های فوتبال لیگ آزادگان سال ۷۳ در بازی های جدا گانه به ثبت رسیده است .زمانی که مجتبی محرمی ،فرشاد پیوس ،علی دایی، افشین پیروانی ، احمد رضا عابدزاده ، حسین عبدی ،رضا شاهرودی برای پرسپولیس و جواد زرینچه ،امیر قلعه نوعی ،صادق ورمزیار مهدی پاشازاده ،ادموند اختر برای استقلال در آن سال بازی می کردند. عکس:اصغر آزاددل - آرشیو عکس روزنامه ایران

جستجو
آرشیو تاریخی